Algemene Voorwaarden

Huurvoorwaarden van Feest Verhuur Volendam

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huur- en verhuurovereenkomsten waarbij Feest Verhuur Volendam als verhuurder optreedt.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor overmacht, die de aflevering van zijn goederen belemmert.

Na beëindiging van de huurtermijn stelt de verhuurder zich niet aansprakelijk voor achtergebleven voorwerpen van de huurder.

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend voor beide partijen.

Alle prijzen op deze website zijn per stuk en exclusief transportkosten.

Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW.

De prijzen voor servies, bestek en glaswerk zijn daarnaast inclusief afwaskosten.

Dit houd in dat alles moet zijn afgespoeld, bij afvalresten worden er kosten berekend!

Doordeweeks worden de huurgoederen een dag van tevoren of op de dag van het feest bezorgd en een dag na gebruik retour gehaald.

Huurgoederen voor het weekend worden vrijdags of zaterdags bezorgd en zondags of maandags retour gehaald. Het weekendtarief is gelijk aan het tarief voor 1 dag huur.

De dag en tijdstip van de afleverging en het retour halen wordt bepaald door de verhuurder.

De huurprijzen voor huurtermijnen van meer dan één dag zijn als volgt:

1 Dag huur 100% van de huursom

2 Dagen huur 150% van de huursom

Deze berekening geld NIET tijdens de Volendamse Kermis

Verplichtingen van de huurder

Annulering van huuropdrachten dient tenminste 72 uur voor aanvang van de huurtermijn te geschieden. Als er binnen deze 72 uur nog wordt geannuleerd, worden de volledige verhuurkosten verhaald bij de huurder.

Voor huurgoederen die reeds op het bezorgadres zijn afgeleverd, wordt 100% van het huurtarief in rekening voor de huurder gebracht.

Bezorgen en retourneren van de huurgoederen geschiedt op het bezorgadres en uitsluitend op de begane grond. Dit geldt ook voor woningen met een bordes(zoals grachtenpanden).

Voor tenten dient de huurder te zorgen voor een vlakke dan wel stabiele harde en droge ondergrond.

Na ontvangst van de huurgoederen op het bezorgadres is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging.

Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend. Meestal gaat het hier om de aanschaf prijs van het product.

De vervangingsprijs minus het huurtarief over de betreffende periode zal echter worden gecrediteerd indien deze huurgoederen alsnog binnen één week retour gebracht worden. Na één week kan de huurder geen aanspraak meer maken op de bovengenoemde regeling en is de verhuurder niet verplicht om hier aan te voldoen.

Betaling van de huurgoederen dient contant of per pin bij aflevering voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. Bij betalingen op rekening, dient de factuur binnen 14 dagen voldaan te worden.

Tenzij er op rekening van te voren moet worden voldaan.

Bij een annulering van een tent binnen 7 dagen voor opbouwdatum zal 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.

Mocht u niet tevreden zijn over de levering laat dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 uur na levering, aan ons weten. Dit voorkomt discussies en zijn wij nog in de gelegenheid om het probleem op te lossen.

Bij het huren van rookmachine, sneeuwmachine of bellenmachine wordt deze geleverd met een volle tank. Mocht deze op raken, kan er vloeistof worden bij gekocht.

Bij verkoop van goederen

Als bij verkoop van goederen het volledige bedrag nog niet is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Feest Verhuur Volendam en mogen niet doorverkocht worden aan derden.